13 ungdommer lot seg døpe

/

24. juni 2023 ble det arrangert dåp i BCC Valdres. Det er da noen år siden sist det ble arrangert dåp for medlemmene. For første gang foregikk det utenfor menighetens forsamlingslokale.

13 ungdommer ønsket å døpes denne dagen. – Til faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, døper jeg deg, lød for hver dåpshandling. Ordene fra Matteus evangelium hører med når den som skal døpes senkes helt under vann og opp igjen.

En etter en ble døpt av forstander, Joel Olsen, som også sa noen oppmuntrende ord til hver enkelt.

Hvorfor voksendåp?

BCC praktiserer voksendåp, da handlingen sees som et personlig valg man tar med ønske om å følge Jesus som hans disippel. Dåpshandlingen er enkel, men betyr mye for den som døpes og alle tilstedeværende.

Joel Olsen forteller at dåpen er en bevisst troens handling for den det gjelder, og henviser til Bibelen: – Det står i Peters brev at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud. – Og i Romerne står det at vi ble begravet med Kristus ved dåpen – til døden for at vi skulle vandre i et nytt liv. Dåpen er altså helt frivillig, og ved å være tro i dåpspakten, vil det føre en til en utvikling hvor man litt etter litt frigjøres fra synd, sier han videre.

Når kroppen senkes under vann, er det et symbol på at «det gamle mennesket», som har syndet, begraves med Kristus. Når man står opp igjen, er det et tegn på at man vil leve et nytt liv i etterfølgelse av Jesus. Dette bildet bruker Paulus i brevet til Romerne 6, vers 3-6:

– Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.

På BCCs offisielle nettside kan du lese mer utdypende hva dåpen betyr for oss og hva den markerer: Dåp: 33 ungdommer lot seg døpe

Hva betyr dåp for meg?

En av ungdommene som lot seg døpe, Mina Kulterud, forteller hva dette betydde for henne; – Jeg ønsket å døpe meg fordi jeg vil leve et bevisst liv der Jesus er i sentrum, i stedet for å være opptatt av alt rundt meg, hva andre mennesker gjør og tenker. Dåpen er et symbol for meg selv på det nye livet jeg ønsker å leve, og minner meg nå i ettertid på det valget jeg tok den dagen.