Om oss

BCC Valdres er en lokal, kristen menighet som baserer sin virksomhet på BCC – forbundets trosgrunnlag. Vi er medlem av BCC – forbundet og BCC Norge.  Les mer om vårt trosgrunnlag på bcc.no. Eventuelt gå til vår misjonsside på activechristianity.org.

BCC Valdres sitt formål er å fremme den kristne tro slik den fremkommer i trosgrunnlaget blant alle mennesker og å lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt. Vårt formål er også å fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet.
(Utdrag fra våre vedtekter)

Våre samlinger

Medlemmene i BCC Valdres samles til ukentlige søndagsmøter på Solhaug. Møtene er uformelle, og svært lite av innhold og temaer er forhåndsplanlagt. Møtene ledes av vår forstander, Joel Olsen, og inneholder både forkynnelse, sang og bønn. I tillegg er det rom for at alle medlemmer selv bidrar med personlige innlegg.

Søndagsskole

Annethvert søndagsmøte arrangeres det også søndagsskole for barn. Lokalet vårt har et eget søndagsskolerom der de kan samles. To frivillige er alltid med barna og arrangerer ulike opplegg der barna på en interaktiv måte blir kjent med Bibelen. Det er viktig for oss at barna får gode opplevelser og blir sunne, trygge barn som får med seg gode verdier til glede for dem gjennom hele livet

Vår historie

Elias Aslaksen besøkte Hedalen i 1913, og allerede da ble hans forkynnelse mottatt av noen få. Utover 1920-tallet hadde det oppstått en liten flokk som begynte å organisere egne husmøter. Da Sigurd Bratlie og Elihu Pedersen høsten 1936 evangeliserte i Bagn og Reinli, brøt det ut vekkelse i bygda, og det oppstod en relativt stor flokk. Menighetens tyngdepunkt i Valdres ble i Bagn, med hyppige besøk fra Hedalen. I 1937 fikk menigheten i Bagn et møtelokale i gave, som regelmessig ble brukt til samlinger og aktiviteter. Dette var menighetens sted frem til 1996. På dette tidspunkt ble også Hedalen og Bagn slått sammen til BKM Valdres – og senere BCC Valdres.

Solhaug og nyere tid

Den store, eldre doktorgården, Solhaug, ble kjøpt i 1996. Stedet og tomta ble satt i stand, og noen år seinere ble huset restaurert. BCC Valdres fikk med dette ny møtesal, mer moderne fasiliteter og et stort uteområde. Med en  nybygd kaffebar i kjelleren i 2008, ble Solhaug enda mer brukervennlig og anvendelig.  Lokalet ble renovert i 2015/2016 der salen og resten av 1. etasje ble pusset opp. Utearealet ble også oppgradert med lekeplass for barna. I 2021 ble BCC Valdres tatt opp som medlemmer av BCC-forbundet.